שישים ושש הוא מגזין אינטרנטי עצמאי של אמנים, מעצבים וכותבים ישראלים. מדי כמה זמן נפרסם קול קורא בנושא מסוים שיתהווה לכדי גיליון. המגזין ייראה אחרת מגיליון לגיליון, יעוצב אחרת, יפעל אחרת, יגיב אחרת. כל גיליון יהיה זמין לצפייה עד צאת הגיליון הבא ואז יעלה עירום לארכיון. שישים ושש הוא מעין זיקית אינטרנטית, קהילה סובבת תרבות.כל הפונטים בחסות פונטף, מטבעת אותיות 3>
shesheshmagazine@gmail.com
עורכת ראשית: יער בנבנשתי